A puppy from us...

Kennel Zensari´s

En hvalp fra Kennel Zensari´s

 

Hvalpene vil være velsocialiseret på forskellige mennesker/børn i forskellige aldre, samt dyr. De vil blive håndteret i hvalpekassen så de vænner sig til dette allerede fra den tidlige alder.

Når hvalpene er ca. 3-4 uger er hvalpekøberne velkommen til at komme og hilse på de små vidundere (ikke før da jeg gerne vil sørge for at skabe ro i miljøet og ikke stresse mor og hvalpe), det er også i den alder hvalpene skifter fra at være i hvalpekassen til hvalpegården.

De vil fra ca. 6 ugers alderen komme ud på forskellige ture ud af huset. De vil have kørt i bil flere gange og have oplevet flere "fremmede" miljøer. De vil være hyrdeinstinkt testet og blevet rettet af Tove Due som er dyrlæge og praktiserer Osteopati, Kiropraktik, Kranio Sakrel terapi samt homøopati.

 

De vil være øjenlyst, have fået ormekure, blevet sundhedstjekket, være vaccineret, chipmærket, registreret samt have stambog hos Dansk Kennel Klub.

 

Da det jo er en aktiv hunderace er det er vigtigt for mig at hvalpene får en god start. Derfor tilbyder jeg gratis hvalpetræning for kuldet eller hjælp til at finde et godt sted hvis hvalpekøber bor langt væk. Jeg står selvfølgelig altid til rådighed med råd og vejledning hele hundens liv.

 

Med hvalpen medfølger der også hvalpepakker med foder, godter, legetøj, sele, snor, tæppe mm.

 

Hvalpene bor i huset og vil være en del af familien og dagens gøremål så de vænner sig til hverdagens lyde og aktiviteter. Der vil være forskellige aktiviteter for dem dagligt både inde og ude. De vil lære at blive håndteret og groomet.

 

Når jeg sætter hvalpe til verden gør jeg det med stort engagement og passion for opdrættet og der er lagt mange tanker bag hvert et kuld der bliver lavet. Derfor sætter jeg stor pris på at hjælpe, vejlede og følge hvalpenes udvikling.

 

Hvalpekøbere kan deltage i en lukket facebook gruppe hvor der løbende vil være aktiviteter, informationer og bare general snak mm omkring vores skønne hunde og spørgsmål til div. ting. Hvis man lyster vil der min. én gang årligt blive arrangeret hvalpetræf med både træning og hygge.

 

Vil du/I være en del af "familien"?

 

Kontakt os endelig hvis du er interesseret i en hvalp fra kennel Zensari´s

 

 

 

 

A Puppy from Kennel Zensari´s

 

The puppies will be socialized to different people / children of different ages, as well as animals. They will be in hands every day so they get used to this already from early age.

When the puppies are about 3-4 weeks the buyers are welcome to come and visit the little wonders (not before because I want to make peace in the environment and do not stress the mother and puppies). This is also the age the puppies changes envoirment to the puppy pen.

They will from approximately 6 weeks of age come out on different trips out of the house. They will drive in a car several times and have experienced several "foreign" environments. They will be herding instinct tested and corrected by Tove Due who is a veterinarian and practicing Osteopathy, Chiropractic, Cranial Sakrel therapy and homeopathy.

 

They will be eyes examed, deworming, have been health checked at the vet and vaccinated, chipped, registered and have the pedigree from the Danish Kennel Club.

 

Since it is an active breed, it is important to me that the puppies get a good start. Therefore I offer free puppy training for the litter or help finding a good place if puppybuyer live far away. I will of course always be available for advice and guidance throughout the dog's life.

 

With the puppy it also includes puppies packages with food, treats, toys, harness, leash, blanket etc.

 

The puppies live in the house and will be part of the family and the daily activities so they get used to the everyday sounds and activities. There will be various activities for them daily both inside and outside. They will learn to be handled and groomed.

 

When I put puppies to the world I do this with great commitment and passion for the breed. Therefore I have many thoughts behind every litter is being made. I love to help, guide and follow the puppies' development.

 

Puppy buyers can participate in a closed Facebook group where there will be regular activities, information and only general talk about our wonderful dogs and questions to all kind of thing. Once a year there will be arranged puppy meetings with both training and socializing.

 

Do you want to be a part of the "Famely"?

 

Please contact me if you are interesting in a puppy from Kennel Zensari´s

 

Copyright © All Rights Reserved